Obchodné podmienky

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok predávajúceho Masáže Kramár - masérske pomôcky a príslušenstvo

 


1. Údaje o internetovom obchode

Meno a priezvisko: REVIXA s.r.o.

Konateľ: Juraj Kramár
 

Miesto podnikania, adresa bydliska: Golianova 564/66, 949 12 Nitra
IČO: 50699431
DIČ: 2120430026
IČ DPH: SK2120430026

E-mail: info@eshop-masaze.sk
Telefónne číslo: 0904 158 489

Označenie registra: Ochodný register Okresného súdu Nitra,  oddiel: Sro, vložka číslo: 42484/N

Číslo účtu: SK23 0900 0000 0051 2603 6466

Identifikačné číslo z Úradu na ochranu osobných údajov: 201419583


2. Základné ustanovenia

Odoslaním objednávky zákazník súhlasí s kompletným znením Obchodných podmienok platných pre internetový obchod www.eshop-masaze.sk. Súčasne akceptuje ceny, ktoré sú platné v okamihu odoslania objednávky. Všetky ceny sú vrátane 20% DPH. Vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadi týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.


3. Objednávanie tovaru

Všetky prijaté objednávky sú považované za záväzné, pokiaľ nie sú stornované podľa nižšie uvedených podmienok. Objednať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

 • prostredníctvom internetového obchodu na www.eshop-masaze.sk
 • elektronickou poštou na adrese info@eshop-masaze.sk
 • telefonicky na čísle 0904/440 726, v prípade objednávky zo zahraničia +421 904/440 726

Objednávka je potvrdená na zadanú e-mailovú adresu do 24 hodín, o odoslaní budete taktiež informovaný emailom. Každú objednávku je možné zrušiť do 6-tich hodín od odoslania emailového potvrdenia a to e-mailom. S každou dodávkou je odoslaný daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako dodací a záručný list.

^


4. Odstúpenie od zmluvy

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho - odstúpenie od zmluvy (bez udania dôvodu).

V súlade so zákonom má každý zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru pri zásielkovej forme predaja. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie všetkých nižšie uvedených podmienok:

 • tovar musí byť v originálnom obale
 • tovar musí byť kompletný
 • tovar nesmie byť žiadnym spôsobom poškodený
 • spolu s vráteným tovarom je treba zaslať aj faktúru a vyplnený reklamačný list
 • poštovné spojené so zaslaním tovaru späť k predajcovi hradí kupujúci
 • tovar nesmie byť zaslaný na dobierku

Pri súčasnom splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám plnú kúpnu cenu zašleme prevodom na Váš bankový účet, a to najneskôr do 14-tich dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy tovaru. V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť, bohužiaľ, akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť. Pred vrátením tovaru nás vždy najprv kontaktujte emailom: info@eshop-masaze.sk.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy - Vzor.


5. Dodacie podmienky

Štandardná dodacia lehota je do 2-4 dní odo dňa prijatia objednávky, v prípade ak je momentálne tovar na sklade, ak je u dodávateľa, dodanie tovaru sa predĺži maximálne do 2 týždňov. Ak nie je tovar momentálne na sklade, bude zákazník kontaktovaný telefonicky alebo e-mailom a následne mu bude oznámený predpokladaný termín expedície tovaru. Tovar doručujeme prostredníctvom kuriéra Geis alebo Slovenskou poštou.

Kuriér Geis - doručenie balíku na adresu zákazníka.

Slovenská pošta - doručenie balíku na poštu. 

Cena poštovného kuriérskou službou – 3,00 eur.

Cena poštovného pri objednaní tovaru Slovenskou poštou - 4,00 eur.

Tovar doručujeme len na území Slovenskej republiky. 

Prirážka za nadrozmerný tovar - 3,00 eur. Učtuje sa len pri masážnych stoloch a masážnych stoličkách. 

Objednávka nad 10kg je automaticky zasielaná iba Kuriérskou službou, nie Slovenskou poštou.

Prosíme, aby ste tovar po prevzatí riadne skontrolovali. Vašu reklamáciu týkajúcu sa množstva či kvality tovaru akceptujeme do 48 hodín od prevzatia, a to v písomnej forme spolu s fotodokumentáciou. Reklamáciu posielajte na e-mailovú adresu: info@eshop-masaze.sk.

Zriedkakedy sa stáva, že počas prepravy sa tovar poškodí. Keďže tovar od nás odchádza v nepoškodenom stave a je riadne zabalený, zodpovednosť za škody znáša kuriérska spoločnosť. Ak dôjde k poškodeniu tovaru počas prepravy, prosíme, dajte nám vedieť do 48 hodín od prevzatia a my začneme riešiť reklamáciu voči kuriérskej spoločnosti.


6. Platobné podmienky

 • bankový prevod - platba vopred (bez poplatku)
 • bankový prevod - okamžitý TrustPay (bez poplatku)
 • dobierka (+1,50 EUR)

^


7. Ochrana osobných údajov

7.1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 7.2.Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. 7.3.Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa 7.4.Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. 7.5.Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici. 7.6.Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely. 7.7.Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe.

Spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením EÚ

V súvislosti so všeobecným európskym nariadením o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR - General Data Protection Regulation) Vás prosíme o vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov v e-shope www.eshop-masaze.sk.

Účelom nariadenia GDPR je vyššia miera ochrany Vašich osobných údajov a prehľad o ich spracovaní a Vašich právach. Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme.

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vznení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. oochrane osobných údajov vznení platných noviel a to konkrétne:

 • právo na informácie, ktoré se plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
 • právo na opravu osobných údajov -§ 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 • právo na vymazanie osobných údajov -§ 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem,aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov -§ 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 • právo namietať spracovanie osobných údajov -§ 27 Zákona,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. Vrámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

COOKIES

Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o tom, koľko času strávite prezeraním týchto stránok a informácie o tom z akých stránok knám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší servis. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google apodobne. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.


8. Reklamácia a záruka

Na každý tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov odo dňa dodania. Záruka sa vzťahuje iba na chyby spôsobené chybami materiálu alebo chybou výroby. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku spôsobené jeho používaním, na vady vzniknuté mechanickým poškodením výrobku s používaním v rozpore s návodom na používanie, nesprávnym skladovaním v nevhodných podmienkach.

Po prebratí zásielky je nutné tovar skontrolovať, najneskôr do 3 dní, či neprišlo k poškodeniu tovaru počas prepravy. Ak prišiel tovar poškodí, kontaktujte nás ihneď na mailovú adresu alebo telefónne číslo, aby sa reklamácia mohla riešiť s dopravcov. Nakoľko zodpovednosť za škody znáša v tomto prípade dopravca.

Pre uplatnenie prípadnej záručnej opravy je zákazník povinný uchovať si faktúru (resp. pokladničný blok), ktorá je zasielaná spolu s výrobkom a nahrádza záručný list.

Postup reklamácie:

 • Pred vrátením tovaru nás vždy najprv kontaktujte e-mailom: info@eshop-masaze.sk alebo telefonicky na čísle 0904 158 489.
 • Kupujúci je povinný zasielať tovar na reklamáciu ako doporučenú zásielku v takom balení, aby nedošlo k poškodeniu tovaru počas prepravy alebo ho osobne doručiť na nižšie uvedenú adresu. Ak dôjde k ďalšiemu poškodeniu tovaru počas prepravy, takéto poškodenie reklamovaného tovaru nebude podliehať záručnej oprave. Za takto vzniknuté škody predávajúci nenesie zodpovednosť.
 • Neposielajte späť tovar formou dobierky!
 • Tovar určený na reklamáciu je potrebné zaslať na adresu: Juraj Kramár, Golianova 564/66, Nitra 949 12
 • Kupujúci je povinný priložiť k riešeniu reklamácie kópiu príslušnej faktúry a kompletne vyplní reklamačný list.

^

Riešenie reklamácie:

Po prijatí reklamovaného tovaru bude kupujúci bezodkladne informovaný e-mailom o prijatí reklamácie, začatí reklamačného konania a spôsobe vybavenia reklamácie. Reklamačné konanie začína podaním reklamovaného tovaru, vyplneného reklamačného listu a kópie dokladu o nákupe.

O spôsobe riešenia reklamácie rozhodne predávajúci ihneď. V zložitých prípadoch, najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady alebo oprava tovaru, najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie.

V prípade, že v záručnej lehote dôjde k poruche a bude uznaný nárok na záručnú reklamáciu, bude celá vec zariadená nasledujúcimi spôsobmi, pričom spôsob volí predajca: výrobok bude zadarmo opravený, výrobok bude vymenený za nový, alebo bude vrátená plná cena zákazníkovi.

Po vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný telefonicky, resp. e-mailom a následne mu bude zaslaný doporučenou listovou zásielkou, resp. e-mailom reklamačný protokol o vybavení reklamácie. Po uplynutí 30-dňovej lehoty má zákazník rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť (predávajúci nahradí neopraviteľný výrobok novým).

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má podľa nového zákona právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo reklamáciu nevybavil tak, aby bol kupujúci spokojný.

Ak predávajpúci do 30 dní na žiadosť o reklamáciu neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ARS). Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

E-mailový kontakt na prevádzkovateľa je info@eshop-masaze.sk . Kupujúci – spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi Kupujúcim - spotrebiteľom a Obchodníkom - predávajúcim, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou.  podľa zákona 391/2005 Z.z. podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektami orgány a oprávnené právnické osoby. 

Žiadosť môže kupujúci / spotrebiteľ podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.  Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Užívateľ - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Alternatívne riešenie sporov je výhradne pre spotrebiteľov / kupujúcich fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu prebieha medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku - online, a ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20eur.

Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať od kupujúceho je 5eur - na úhradu nákladov. 

 

Záručné podmienky:

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté počas prepravy. V prípade, že Vám bola doručená zásielka, ktorá má poškodený prepravný obal, fóliu alebo kartón, treba uplatniť reklamáciu priamo u kuriéra.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým používaním tovaru, chybnou obsluhou, násilnou manipuláciou, neodborným alebo neoprávneným zásahom, otváraním ako i použitím, údržbou či inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou (návodom na obsluhu) alebo v prípade, že je sériové číslo odstránené alebo nečitateľné.

Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou zákazníka, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar alebo používaním s produktmi a službami, ktoré neboli dodané výrobcom.

Ak nie je jednoznačne určené zákonom, predajca nie je zodpovedný za žiadne následné poruchy a poškodenia spôsobené produktom. Predajca nie je zodpovedný za škody spotrebiteľa alebo stratu zisku.

Tento reklamačný poriadok ako súčasť obchodných podmienok platí v znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v platnom znení v deň odoslania objednávky. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na zmenu reklamačných podmienok bez predošlého upozornenia.